محمد عبدالهی

گروه کامپیوتر جهاد دانشگاهی مشهد


برنامه نویسی تحت وب
وب جهانی (www-world wide web) شبکه‌ای است که موجب می‌شود تمام کامپیوترهای جهان بتوانند با هم ارتباط داشته باشند.  اطلاعات موجود در…