محمد عبدالهی

گروه کامپیوتر جهاد دانشگاهی مشهد


برنامه نویسی تحت وب
وب جهانی (www-world wide web) شبکه‌ای است که موجب می‌شود تمام کامپیوترهای جهان بتوانند با هم ارتباط داشته باشند.  اطلاعات موجود در…
برنامه نویسی مقدماتی به زبان ++C
زبان برنامه نویسی++C به دلیل اینکه اهمیت زیادی در دنیای برنامه نویسی و پیاده سازی سیستم‌های نرم افزاری دارد همیشه مورد توجه…