محمد عبدالهی

گروه کامپیوتر جهاد دانشگاهی مشهد


وقتی آدم‌ها فقط هنگام نیاز به یاد شما می‌افتند ناراحت نشوید. به این فکر کنید که مانند یک شمع در هنگام تاریکی به ذهن آنان خطور می‌کنید…

ادامه مطلب