محمد عبدالهی

گروه کامپیوتر جهاد دانشگاهی مشهد


هیچ وقت نگو وقت نداری. به تو همان مقدار زمان داده شده که به هلن کلر ، لئوناردو داوینچی ، توماس جفرسون و آلبرت انیشتین داده بودند…  

ادامه مطلب