محمد عبدالهی

گروه کامپیوتر جهاد دانشگاهی مشهد


آیا می‌دانید افرادی که خیلی قوی به نظر می‌رسند معمولاً حساس ترند هستند، کسانی که بیشترین مقدار مهربانی را به معرض نمایش می‌گذارند بیشترین صدمه را دیده اند، آنهایی که تظاهر می‌کنند نیازی به عشق ندارند بیشتر محتاج دوست داشته شدن هستند، اشخاصی که از همه نگهداری می‌کنند خودشان از همه بیشتر نیازمند مراقبتند و […]

ادامه مطلب