محمد عبدالهی

گروه کامپیوتر جهاد دانشگاهی مشهد

مقالات انگلیسی


Designing a new system to consider matching signature by fuzzy system technique, The 6th International Conference on Fuzzy Information and Engineering, Mazandaran university, 2012, Springer Indexed, abstract: Paper_Bobolsar  MA Fingerprint recognition with converting fingerprint features to binary code using hamming distance, International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE), ISSN: 2231-2307, Volume-X, Issue-X, Don’t delete […]

ادامه مطلب

مقالات فارسی


تسریع الگوریتم ژنتیک در دستیابی به هدف در محیط هایی با اهداف زیاد، همایش ملی کامپیوتر آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای استان کرمان، ۲۰۱۲، چکیده: Paper_Kerman … شناسایی اثر انگشت با تبدیل ویژگی های موجود در آن به کد باینری و استفاده از فاصله یابی همینگ، کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مشهد، دانشگاه خیام، […]

ادامه مطلب