محمد عبدالهی

گروه کامپیوتر جهاد دانشگاهی مشهد

نخستین سفیران زمین در کهکشان راه شیری ۴۰ ساله شدند


فضاپیماهای وویجر ۱ و ۲ که در سال ۱۹۷۷ برای بررسی بخش بیرونی سامانه‌ی خورشیدی راهی فضا شدند، اکنون پیرترین کاوشگرهای فعال و دورترین فضاپیماها از سیاره‌ی زمینند.
وویجر ۲ که حدود ۱۶ میلیارد کیلومتر از خورشید دور شده، اکنون به لبه‌ی هورسپهر رسیده؛ هورسپهر یا هلیوسفر پهنه‌ای از فضاست که فلمروی بادهای خورشید و میدان مغناطیسی آنست.
وویجر ۱ هم که نخستین سفیر انسان‌ها در کهکشان راه شیریست، بیش از ۱۹ میلیارد کیلومتر از خورشید دور شده و با بیرون رفتن از هورسپهر، اکنون در دل فضای میان‌ستاره‌ای به پیش می‌رود.
۵ سپتامبر، چهلمین سالگرد آغاز سفر وویجرها به سوی ستارگان …
مصی مالکی.. [۰۴٫۰۹٫۱۷]