محمد عبدالهی

گروه کامپیوتر جهاد دانشگاهی مشهد

مقالات فارسی


  1. تسریع الگوریتم ژنتیک در دستیابی به هدف در محیط هایی با اهداف زیاد، همایش ملی کامپیوتر آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای استان کرمان، ۲۰۱۲، چکیده: Paper_Kerman
  2. شناسایی اثر انگشت با تبدیل ویژگی های موجود در آن به کد باینری و استفاده از فاصله یابی همینگ، کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مشهد، دانشگاه خیام، ۲۰۱۲. چکیده: Paper_Khayyam
  3. شناسایی و تایید امضا با استخراج یک ویژگی آنلاین آن و ترکیب با وِیژگی های آفلاین توسط سیستم فازیT پنجمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT2013)، دانشگاه شیراز، ۲۰۱۳، چکیده: Paper_Shiraz
  4. خوشه بندی داده‌ها، مروری بر روش‌های موجود و مقایسه عملکرد آنها، کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات، شرکت مخابرات خراسان رضوی، شهریور ۱۳۹۴، ۲۰۱۵، چکیده: Paper_Mashhad
  5. کاربرد منطق فازی در تحلیل گزاره‌های مذهبی، اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات اسلامی ایران، مرکز اطلاعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، ۲۰۱۵، چکیده: Paper_Mashhad_1
  6. بررسی ساختارهای داده متفاوت جهت انتخاب روش خوشه بندی مناسب با  مطالعه موردی بر روی پایگاه داده‌ سرطان سینه Wisconsin، چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری‌های نون در علوم مهندسی، دانشگاه تربت حیدریه، اسفند ۹۵، ۲۰۱۷، چکیده: Paper_Torbat-e- Heydarieh
  7. بهبود روشهای ارزیابی انسجام متن با ترکیب مزایای سه رویکرد مبتنی بر موجودیت، گراف و آنتروپی، سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران(IPRIA) ، دانشگاه شهرکرد، ۲۰۱۷، چکیده: Paper_Shahrkord