محمد عبدالهی

گروه کامپیوتر جهاد دانشگاهی مشهد

معرفی حوزه های پژوهشی و عملی پایان نامه های دانشگاهی


مدرسان، اساتید راهنما و مشاورین درسی دانشگاه ها هر کدام دارای حوزه های تحقیقاتی منحصر بفردی بوده و تقریبا تمامی کارهای محوله و پژوهش های انجام شده خود را در همان حوزه ها انجام می دهند. این وظایف شامل تدریس دروس، مطالعات جانبی، مقالات نگارشی، داوری مقالات واگذارشده، راهنمایی و مشاوره در تولید و نگارش مقالات دانشجویان، راهنمایی و مشاوره در پایان نامه های فارغ التحصیلی، راهنمایی و مشاوره پروژه های عملیاتی و حتی در برخی موارد نگارش کتاب خواهند بود. بر همین اساس در ادامه حوزه تحقیقاتی و مورد علاقه خود را با توضیحی اندک در مورد هر کدام ذکر نموده و از تمامی دانشجویان محترمی که افتخار راهنمایی، مشاوره و همراهی پایان نامه ها، مقالات و پروژه های عملی خود را به من می دهند تقاضا دارم قبل از شروع مطالعه ای جزئی بر روی آنان داشته و در صورت نیاز به توضیحات بیشتر به صورت حضوری مراجعه نمایند. در هر مورد چند پایان نامه انجام شده و مقاله نگارش شده وجود داشته که برای درک بهتر حوزه می توانید در بخش پایان نامه ها و مقالات به آنان رجوع نمایید.
        * پردازش گفتار