محمد عبدالهی

گروه کامپیوتر جهاد دانشگاهی مشهد

آرزومندی


محمد رضا عرفانیان

.

ای کاش دنیا با دل ما مهربان بود

ای کاش درد و غم کلامی بی نشان بود

.

ای کاش قهر و کینه معنایی نمی داشت

ای کاش مهر و دوستی ورد زبان بود

.

از بازی نیرنگ بازان خسته هستیم

ای کاش راه راستی رسم جهان بود

.

آلایش اهل ریا بیزارمان کرد

ای کاش یکرنگی شعار این و آن بود

.

در قحطی عدل و مروت خوار و زاریم

ای کاش پایانی بر این درد و فغان بود